A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Router.php

Line Number: 96

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Output.php

Line Number: 51

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 227

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/CodeIgniter.php

Line Number: 248

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Common.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 974

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 220

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 39

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 119

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 123

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 824

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 403

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/virt/keliaukkitaip.lt/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 427

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 428

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk Kitaip

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Bėlio ežero lobis


Bėlio ežero lobis

Sakmė

 

Ten, kur didžiausios Švenčionių aukštumos viršūnės virš miškų iškyla, o toli toli aplinkui vien kalvos kalvelės matyti, netikėtai atsiveria gilus slėnis, kuriame tyvuliuoja nuostabus Belio ežeras. Jau vien savo matomuoju grožiu pakeri jis kiek­vieną, atėjusį čia giedrą vasaros dieną. Savo nepaprasta vidi­ne jėga traukia jis ir tą, kuris pamato audringą naktį šį eže­rą, žaibų apšviestą. Bet tas, kas matė Belio ežerą auštant va­saros rytui, įsimins jį visam gyvenimui...

Tyla. Bet, jauti, ji tokia pilna keistos gyvybės. Lengvoje ūkanoje siūbuojančios nendrės - lyg švelniausi undinių šu­kuojami plaukai, o raibuliuojančiame ežero paviršiuje žai­džiantys saulės spinduliai atrodo tarsi vanduo liepsnotų... O gal tai iš tikrųjų kažkas dega? Galbūt užburtas lobis? Vieti­niai žmonės porina, esą čia švedai Lietuvoje prisiplėštą auk­są nuskandinę. Kiti pataiso, kad tai ne švedai, o prancūzai, besitraukdami iš Rusijos, ežeru važiavę ir ledas įlūžęs. Mat ir prancūzų kapų netoli Švenčionių yra išlikusių. O dar kiti prisimena, kad ežere kadaise daugybė gulbių gyveno. Sako, tai buvusios vaidilutės, gulbėmis pavirtusios. Girdi, jos tai žinojusios tikrąją ežero paslaptį. Dabar apie tai - tik bangos ankstų vasaros rytmetį šnara...

 

Seniai, labai seniai, kai dar ne visoje Lietuvoje naująjį Dievą žmonės tikėjo, o godūs lenkų krikštytojai, popiežiaus ir karalių palaiminti, po šalį šmirinėjo ir svetimo aukso ieško­jo, šiose Nalšios žemės apylinkėse ruseno paskutinė šventoji ugnis. Tačiau ežeras tada visai kitaip atrodė. Pakrantės bu­vo tankiais miškais apaugusios, ir tik laukiniai žvėrys, iš­troškę gerti, bei seni išminčiai kelius prie ežero tesurasdavę.

Viduryje ežero, ten, kur dabar maža, medžiais apaugu­si salelė likusi, stūksojo kadaise status kalnas. Atrodė jis di­dingai, tarsi staiga iš vandens išniręs ir į dangų šaunąs paukš-tis. Šlaitai jo tokie statūs buvo, kad joks medelis šaknimis negalėdavo įsikibti. Tik pačioje viršūnėje - milžiniški ąžuolai lapojo, o toje saloje buvo senojo mūsų tikėjimo šventykla. Su aukuru, su vaidilutėmis ir daugybe paslapčių. Nuo amžių niekas svetimas čia nepasirodydavo, o jei koks svetimšalis ir atklysdavo, klastingos pelkės, iš visų pusių juosusios ežerą, visam laikui j j priglausdavo. Tiesa, pasitaikydavo drąsuolių, kurie ir ežero vandenis pasiekdavo. Tačiau ir šie atgal jau nebegrįždavo. Švelnių undinių pavilioti, čia jie ir pasilikda­vo...

Skaisti mergelė šioje saloje gyveno ir su pulku vaidilu­čių ugnį saugojo. Tačiau ne šiaip sau, o didžiai kilminga ji buvo. Josjėvas Gerdenis - paskutinis Nalšios valdovas bu­vęs. Tik ji viena, kada kerštaujančio Daumanto pasiųsti psko­viečiai tėvo pilį niokojo, nepastebėta iš degančių griuvėsių jštrūko. Šioje mažai kam žinomoje vietoje ji prieglobstį susi­bado ir prisiekė visą savo likusį gyvenimą dievams tarnauti -šventąją ugnį kūrendama.

Bet ne vien šventąją ugnį šis paslaptingas žemės lopi­nėlis saugojo. Čia buvo paslėpti ir amžiais kaupti Nalšios val­dovo lobiai. Kai dar ji visai mažytė buvo, tėvas jai šią paslap­tį patikėjo.

Tik, šiukštu, neprasitark niekam! - prisimena ji rimtą tėvo toną. - Juo labiau kitataučiui...

Tėveli, o kas gi tie kitataučiai?- paklaususi ji tėvo.

Pamatysi... - teatsakė tada jai tėvas, ir daugiau jiedu čia nebesilankė.

Tuo tarpu kitataučiai krikštytojai kaskart vis arčiau šių vietų atklysdavo. Iš žmonių pasakojimų jie buvo girdėję apie didžiulius Bėlio ežero turtus ir nepaprasto grožio skaisčiąją mer­gelę, juos saugančią. Tik kelio iki šventyklos nė vienam atėjūnui dar nebuvo pavykę surasti.

Bet štai vieną kartą lenkų bajoro sūnus Janekas, lydėjęs po kraštą vienuolius, netikėtai atklydo prie Bėlio ežero. Jau seniai jis pasakojimus apie paslaptingąjį lobį ir gražiąją merge­lę girdėjo ir dabar suprato bus radęs tai, ko ieškojo. Jauna Ja-neko širdis suvirpėjo iš džiaugsmo ir godumo. Paliko jis žirgą ir savo karius miško laukymėje, prisakęs jiems - kad ir kas būtų -laukti, ir patraukė klampia ežero pakrante pirmyn.

Žengęs kelis žingsnius, numetė Janekas kardą, kad leng­viau eiti būtų, nubloškė į šalį spalvingąjį apsiaustą, kad nekliū­tų už kupstų, ir žingsnis po žingsnio ėmė artėti prie kranto.

Žinojo jis, kad ten dideli turtai, bet nenumanė jų tikrojo dy­džio. Žinojo jis, kad graži mergelė juos saugo, bet neįsivaizda­vo jos tikrojo grožio. Ir dar nežinojo nelaimingasis, kad šią vie­tą dievai saugo ir... niekam nelemta iš čia ištrūkti.

O gražuolė Gerdenio duktė dažnai kūlgrinda į krantą at-brisdavo. Sausų šakų ugniai parūpinti, žolynų pasirinkti reikė­jo. Atėjusi parymodavo, į seną ąžuolą atsirėmusi, kur viena sa­vo svajonėmis su dievais dalindavosi.

Bet tą dieną ji užsibuvo ilgiau. Kažkoks nenusakomas il­gesys, užvaldęs sielą, užmigdė mergelės budrumą. Drugelio plas­nojimą ji girdėdavo, menką vėjelio bangelę matydavo, o šį kar­tą - viskas buvo kitaip...

Ir čia pamatė Janekas mergelę, vieną berymančią. Apsalo jaunikaičiui širdis išvydus tą, kurios tiek laiko ieškojo. Norėjo jis iš karto pulti prie jos ir pagrobęs išsigabenti. Bet šį kartą godu­mas paėmė viršų jaunojo lenkų bajoro širdyje. Suprato, kad kitą kartą čia jau jis nebepateks ir išsvajotųjų turtų nebepamatys. Tad patyliukais, žingsnis po žingsnio artėjo prie gražuolės.

Krūptelėjo mergelė, j j pamačiusi. Iš pradžių pamanė, kad jai tik pasirodė, kažkas pasivaideno, nė nemanė, kad čia galėtų žmogus atklysti.

-     Aš - tavo šešėlis! - garsiai suriko ji pagonišką užkeikimą, saugantį nuo vaiduoklių.

Bet jaunuolis nepranyko. Tada ji suprato, kad tai svetim­šalis, atklydęs čia, be abejo, lobio ieškoti. O jis buvo visai čia pat, už kelių žingsnių...

-     Kas tu? Iš kur? - tyliai sulemeno lūpos.

Norėjo pašokti ir bėgti, bet kojos per kelius linko, norėjo šaukti, bet balsas strigo kažkur gilumoje krūtinės. O čia kaip /čia nieko aštraus po ranka neturėjo... Bet, praėjus pirmam išgąsčiui, ji atidžiai nužvelgė atėjūną ir pamatė, kad prieš ją tik pavargęs beginklis jaunikaitis. Tad palengva nusiramino.

Gudraus vyro Janeko, to pasaulio perėjūno, būta. Žino­jo jis, kaip mergeles vilioti. Žodis po žodžio išsklaidė jis merge­lės nerimą: toks geras ir nelaimingas atrodė.

-     Argi nematai, kaip aš pavargęs? - švelniai kalbėjo jis. -Padėk man atsikelti.

Ji priėjo artyn. Pasilenkė. Nedrąsiai ištiesė baltąsias ran­keles... Bet.vos tik ji pasilenkė jam padėti, Janekas švelniai per pečius ją apkabino.

O kariai laukė. Iš tolo jie matė savo poną, kūlgrinda į salą £U mergele bebrendantį, bet jiems buvo liepta laukti. Jau ir va­karas, artėjo naktis, bet jiems buvo liepta laukti. Girioje pasi­girdo keisti garsai, karius suėmė baimė, bet jiems buvo liepta laukti, ir jie laukė.

Janekas gi, nepastebėtas vaidilučių, pateko į salą ir mei­liais žodeliais toliau glostė gražuolės širdį. Pasakojo jis apie gimtuosius namus, plačiąsias lankas, apie vaikystę ir palengva palenkė mergelės širdį. Jis, tik jis jai buvo reikalingas. Nepaju­to vargšelė kaip ir apie lobį išsitarė, kaip apsisprendė vidury nakties bėgti... O Janekas net suplukęs nešė ir nešė į mažytį laivelį Nalšios valdovų per šimtmečius sukauptą lobį, bet taip tyliai, kad nė viena vaidilutė neišgirdo.

Ir šit laivelis tyliai atsistūmė nuo kranto. Tik dabar tars praregėjo gražuolė Gerdenio dukra, pamatė, ką bus padariu­si, tik dabar suprato, kad nereikės Janekui jos tenai, jo tėvų šalyje. Tik dabar suprato vargšelė, kad Janekui tereikia lobio. Bet pasilikti čia viena be jo ji jau nebegalėjo. Ką daryti? Kaip atitaisyti tai, ką padariusi? Ir ji ėmė šauktis dievų pagalbos.

Išgirdo ją Praamžius ir paliepė Vandenei, visų ežerų ir upių valdovei, priglausti juos savo valdose. Kada laivelis jau buvo įveikęs pusiaukelę, ežerą staiga nutvieskė skaisti mėne­siena, ir iš gelmės išniro pulkas baltų tarsi gulbės undinių. Jos pradėjo šokti, dainuoti, vilioti Janeką. Tokio grožio Janekas dar nebuvo matęs. Apsvaigintas nepaprasto undinių grožio ir švelnių vaidilutės rankų, jis pamiršo, kur besąs. Aplinkui bu­vo taip gražu, ramu, o lygus ežero vanduo traukte traukė žengti ten... Pamiršęs viską, jis prieš save matė tik mylimąją ir undi­nių šokį...

Janekai, pašok su mumis, - šaukė pralėkdamos pro šalį undinės.

Janekai, pasilik su mumis,- viliojo jos jaunikaitį.

Janekai, - teištarė gražuolė Gerdenio dukra ir pakibo jam ant kaklo.

Janekas nebeištvėrė. Pasikėlęs žengė jis ten, kur viskas galima ir nieko negalima. Žengė ir pradėjo kartu su undinė­mis pasiutusiai suktis. Nepajuto, kaip grimzta jų laivelis, ne­pastebėjo, kad undinės jau grįžta namo. Jie buvo jau deivės Vandenės šalyje...

Tik dabar vaidilutės pamatė išdavystę. Jų klyksmas nu­skardėjo toli toli. Jos prašė dievų pasigailėti. Bet šį kartą dievai buvo nepermaldaujami: sala pamažu ėmė grimzti. Iš pradžių paniro į vandenį statūs jos šlaitai, vėliau vanduo užliejo ir šven­tąją ugnį. Ir tik tada, kai vandens paviršiuje pasiliko vos ma­žas žemės lopinėlis, kur ąžuolai augo, iškilo prieš jas visų van­denų valdovė Vandenė. Šalta, rūsti, nepalenkiama.

-     Neišsaugojote lobio čia, saloje, todėl dabar ežere ji sau­gosite ir poilsio niekada neturėsite. Naktj drauge su undinėmis šoksite, o dieną - baltomis gulbelėmis pavirtusios plaukiosite.

Tai pasakiusi, ji dingo ežero gelmėje, o mergelės vaidilu­tės, viena po kitos gulbėmis pavirtusios, į ežerą nuplaukė.

Janeko kariai, atidžiai stebėję salą, matė atsiskyrusi nuo jos tamsų šešėli. Suprato jie savo pono gudrybę ir jau mintyse dalijosi būsimą grobį... Deja, nepažinojo jie mūsų dievų... Ir tai, ką pamatė patekėjus mėnesienai, jiems buvo nesupranta­ma. Kažkokia nenusakoma baimė apėmė net pačius drąsiau­sius karius, pamačius didingą meilės šoki. Niekad nebuvo matę jie ir undinių: mat jų šalyje jos jau nebegyveno. Bet visi pajuto tą stebuklingą meilės galią.

Kochanovka, - ištarė lenkiškai vienas karių. - Meilės eže­ras.

Kochanovka. - pritarė likusieji ir netekę žado patraukė namo.

 

 

 

Nuo tada Belio ežeras gavo savo antrąjį vardą - Kocha­novka, kuriuo daugelis čia gyvenančių lenkų ir dabar jį tebeva­dina. O nuskendęs lobis taip ir liko pačioje giliausioje ežero vietoje. Rytais, saulei tekant, mato žmonės jį degantį... Deja, ieškoti lobio niekas nedrįsta, nes narai, sako, matę ežero gel­mėse didžiules, lyg žolėmis, lyg kažkokiomis kerpėmis apaugu­sias, žuvis plaukiojam. Matyt, tai Vandenės tarnai iki šios dienos lobį saugo...

 

 

 

 

 

Šarūnas Laužadis „Nalšios žemės paslaptys“ – Utena, 1998A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: core/Loader.php

Line Number: 683

Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt